Terug naar boven

Burn-out in perspectief

Vorming

Vidende

Clemenspoort

Overwale 3

9000 Gent

Oost-Vlaanderen

Introductie

Dit is een aanbod voor leidinggevenden, HR-verantwoordelijken, therapeuten en coaches.

Je kan vanuit een individuele bril kijken naar welke dynamieken er bij iemand spelen die mee zorgen voor uitputting, zoals bijvoorbeeld perfectionisme. Daarnaast kan je inzoomen op het relationele, bijvoorbeeld belemmerende of toxische werkrelaties. Vanuit het bredere (veld)perspectief kunnen we naar burn-out kijken als een fenomeen dat speelt op de contactgrens. We kijken welke systemische thema’s onderliggend mee spelen:
– patronen en strategieën vanuit het gezin van herkomst
– plekverwarring die voor overbelasting kan zorgen
– niet genomen rouw of loyaal zijn met het lijden van voorouders
– overdreven loyaliteit en parentificatie, gespleten loyaliteit en triangulatie
– geluks- of succesangst
– …
Hieruit volgend bekijken we ook hoe burn-outs een teken van onze tijd zijn en welke hun signaalfuncties zijn in een organisatie en in onze samenleving.
In deze workshop onderzoeken we al deze invalshoeken en oefenen we met de verschillende perspectieven om naar burn-outs te kijken. Zo ga je nadien met nieuwe methodieken en vooral een frisse kijk aan de slag.
Deze trainingsdag komt in aanmerking voor 6u bijscholing in het kader van hercertificering voor NVAGT/EAGT, zowel voor therapeuten als voor GPO.

Lees verder

Cursusdatums

Eerstvolgende startdatum: donderdag 8 juni 2023
donderdag 8 juni 2023Vanaf 09:30tot 16:30

Praktische informatie

Thema's

Stress, omgaan met Gezondheid Lichaam & welzijn

Voor

Bedrijven en organisaties Hulpverleners Osteopaten

Gegeven door

Annemie Celis

Prijs

€ 200

Neem contact op met

Burn-out in perspectief
Gelieve via dit contactformulier geen reclame, enquêtes, eindwerkverzoeken etc. te versturen. Misbruiken zullen aangeklaagd en aangerekend worden volgens het KB van 4 april 2003.

Vidende

Clemenspoort

Overwale 3

9000 Gent

Oost-Vlaanderen

Toon telefoonnummer

http://www.vidende.be

http://www.sarahendrick.be

http://www.annemiecelis.be

Routebeschrijving